آموزشگاه رباتیک ونداد
robotic
سایر مطالب

اخبار مسابقات رباتیک / سیستم اخبار /
 2887  :دفعات مشاهده    1391/03/28  :تاریخ
برنامه زمانبندی کلاسهای رباتیک ترم تابستان

برنامه زمانبندی کلاسهای رباتیک ترم تابستان شرکت آموزشی ونداد پویا پارس

 زمان برگزاری کلاس های رباتیک آموزشگاه ونداد پویا پارس( پسران )


8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
روزهای زوج پیش رباتیک مکارو1 مکارو2 دوره تخصصی رباتیک پیش رباتیک روبورو
روزهای فرد خلاقیت در الکترونیک مکارو2 مکارو1   خلاقیت در الکترونیک روبورو

 

 

 زمان برگزاری کلاس های رباتیک آموزشگاه ونداد پویا پارس( دختران )


8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
کلاس 1 :روزهای زوج مکارو1 پیش رباتیک     مکارو2
کلاس 2 :روزهای زوج خلاقیت در الکترونیک روبورو     پیشرفته
کلاس 1:روزهای فرد مکارو2       خلاقیت در الکترونیک
کلاس 2:روزهای فرد پیش رباتیک خلافیت در الکترونیک     مکارو1

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 7232656-7277679 تماس حاصل نمایید.